Hofte- og skulderkurs i regi av fysioterapeut på Østeråsklinikken

Fysioterapeut Charlotte Krohn holder hofte- og skulderkurs . Disse kursene er ment for at pasienter skal komme i et rehabiliteringsforløp så raskt som mulig etter skade, for å korte ned ventelisten hos behandlere og gi pasientene nok kunnskap for å håndtere smertene på egenhånd med øvelser.

Skulderkurs: Et kurs for pasienter med skuldersmerter, enten som har fått påvist impingment eller rotatorcuffsyndrom eller opplever å være begrenset i bevegelsen.

Hoftekurs: Et kurs for pasienter med laterale hoftesmerter, enten om de har fått påvist trokanter major smertesyndrom eller slimposebtennelse eller ikke så kan de delta på kurset for å få mer kunnskap om forskjellig hofteproblematikk, håndtering av smerter og riktig opptrening.

Tidspunkter (varighet 45 minutter):

Skulderkurs Mandag kl 16.30 og Torsdag kl 09.00
Hoftekurs Mandag kl 13.30 og Torsdag kl 10.00

Pris: 2.499,- for 6 ukers kurs (kr 208,- pr time)