Kronisk smerte og akupunktur

Rundt 3 av 10 voksne (30 %) oppgir at de har langvarig (kronisk) smerte. Langvarig smerte er definert som vedvarende, eller stadig tilbakevendende smerte med varighet på tre måneder eller mer. Det kan være snakk om smerte som er til stede hele tiden, eller som kommer og går. Smerte er en meget viktig årsak til langtidssykefravær og uførhet. Les mer her
Ta kontakt på telefon 671 66 080 eller mail post@osteraasklinikken.no