Corona-viruset

Etter nærmere kommunikasjon mellom Helsedirektoratet, FHI og landets kommuner, fremkommer det at tilbud om fysioterapi SKAL opprettholdes til kommunenes innbyggere. Dette da fysioterapi er en viktig del av primærhelsetjenesten, og vil avlaste fastleger og legevakt mtp. muskel- og skjelettplager i denne tiden.
Dermed vil Østeråsklinikken være åpen for behandling av pasienter hos fysio- og manuellterapeut fra førstkommende mandag, 16.03.
Vi iverksetter strenge tiltak ift smittevern og hygiene og forholder oss til retningslinjer fra Helsedirektoratet og FHI. Vi ber også våre pasienter om å gjøre det samme.
Vi iverksetter strenge tiltak ift smittevern og hygiene og forholder oss til retningslinjer fra Helsedirektoratet og FHI. Vi ber også våre pasienter om å gjøre det samme:
– Vi håndhilser ikke og bruker hansker der vi ser at dette er nødvendig.
– Vi oppfordrer risikogrupper om å holde seg hjemme.
– Bruk av treningssal utenfor behandling hos terapeut er ikke tillatt.
– Behandling hos massør utgår.
Vi kommer med nærmere informasjon i morgen til alle dere som har avtalte timer hos oss fom mandag 16.03.
Om du ønsker ytterlige informasjon, følg linken under.
Hilsen alle oss ved Østeråsklinikken.
https://fysio.no/…/N…/Fysioterapiklinikker-skal-ikke-stenge…