Corona-virus

Corona-virus

Corona-viruset Etter nærmere kommunikasjon mellom Helsedirektoratet, FHI og landets kommuner, fremkommer det at tilbud om fysioterapi SKAL opprettholdes til kommunenes innbyggere. Dette da fysioterapi er en viktig del av primærhelsetjenesten, og vil avlaste fastleger...