Sjokkbølgebehandling

Vi har anskaffet sjokkbølge fra Swiss Dolorclast. Dette er en metode som er godt dokumentert i behandling av kroniske skader for å få i gang helingsmekanismene i vevet. Vanlig behandlingsprosedyre er 3 – 5 minutter med en ukes intervaller. Ca 2 – 5 behandlinger. Kort behandlngstid har gjort metoden utbredt både i idrettsmiljøer og for å få pasienter raskt tilbake i arbeid.
Dette kan bla. brukes ved kroniske lidelser som:

  • Epicondylitt / golf-albue
  • Skuldersmerter, eks impingmentplager
  • Hæl / akillesproblematikk
  • Runners knee / jumpers knee

Se gjerne www.trykkbølgebehandling.no