Navneendring og oppgradering

Østeråsklinikken ligger i 2. etg. på Østerås Senter. Flytting til nåværende lokaler skjedde I 1999, etter at Østerås Fysioterapi hadde vært etablert på Østerås senter siden 1969. Harald Frøseth, en av pionerene innen Manuellterapi drev instututtet fram til 1999. Det ble da overtatt av nye eiere, og drives I dag som et AS. Vi er fortsatt Bærums største senter for Manuellterapi.

 

Vi har gjennomgått en oppgradering og framstår i ny drakt i 2014. Nytt treningsutstyr gjør at vi kan betjene pasientgrupper til opptrening bedre, samt et bredere tilbud på frisktrening. Vi har bl.a. utvidet med mer slynger fra Redcord, og mer funksjonelt utstyr fra Sportsmaster.