Aktiv A-Aktiv med artrose og Styrke/balansegrupper

Inntil videre er alle kurs her stoppet,  grunn av Korona-restriksjoner.

Aktiv-A er er kunnskapsbasert prosjekt bestående av informasjon, testing, trening og re-testing over en 3 mnd-periode. Dette registreres i en sentral database ved Oslo Universitetssykehus. Første dag holdes en artrose-skole over 2 timer.

Styrke-og balansegruppe er gruppetrening over 12 uker, med test før og etter gjennomført program. Hensikt er å redusere risiko for fall og bedre gangfunksjon. 

Fortløpende kurs. Påmelding i resepsjon eller over telefon 671 66 080