Ragnhild Nygaard

Info om meg:
Ragnhild Nygaard. 2. års-student, fysioterapi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Års-studium i idrett fra Høgskolen på Lillehammer.
Tidligere spilt fotball og håndball for Kongsvinger IL.