TOPP

Diagnosisk ultralyd

Diagnostisk ultralyd brukes til å scanne ledd, hevelse i ledd, muskulatur, sener, seneskjeder, nerver, skjelett, slimposer, leddbånd, etc.

Ultralydapparatene har en oppløsning som gir oss muligheten til å se langt flere detaljerte strukturer enn f.eks. ved MR, CT eller røntgen. Gjennom ultralydundersøkelsen kan vi også teste strukturer i bevegelse, som ikke er mulig med MR, CT og røntgen. Det kan være behov for en slik ultralydundersøkelse for å avkrefte eller bekrefte funn ved den fysiske (kliniske) undersøkelsen. Denne undersøkelsen kan dermed hjelpe oss med å stille riktig diagnose og vurdere prognose på eventuell skade eller irritasjon i aktuelt vev.

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

 

Ultralydveiledet injeksjon tilrettelegger for at vi kan se nålespissen treffe aktuell strukturen. For å verifisere at vi er i riktig struktur, brukes ofte lokalanestesi/diagnostisk blokade. Dette brukes ofte for å bekrefte funn gjennom klinisk undersøkelse. Sannsynligheten for treff økes vesentlig, og dermed bedres også behandlingseffektent til kortisoninjeksjonenen, om dette er ønskelig behandlingsalternativ. Behovet for flere behandlinger kan da reduseres vesentlig. Ultralydveiledet injeksjon kan brukes mot mange tilstander i hele kroppen, deriblant «Frozen Shoulder». Dess tidligere en kommer i gang med kortisonbehandling, jo raskere opplever pasienten at skulderen blir bra.

Samråd med fastlegen:

All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen.

Andre ting som jeg tilbyr behandling for er:

  Slimposebetennelser

  Synovitter

  Artritter/kapsulitter

  Arthrose

  Forkalkninger/kalkskyllinger

  Betennelser langs nerver

  Triggerfinger

  De’Quarvain

  Carpaltunnel

Hyaluronsyreinjeksjoner
Vi setter i tillegg Hyaluronsyre i arthrose(slitasje)ledd, for å smøre leddene. Det er gode studier som viser at Hyaluronsyre også har en betennelsesdempende effekt, slik som kortison, men da uten bieffekter.
Vi ser best effekt av hyaluronsyre i arthroseledd med lett til moderat slitasje. Dette kan da vesentlig utsette operasjoner for å sette in proteser som erstatning for slitasjeleddene, som i knær og hofter. Om leddene er veldig irriterte, hovne og vonde, kan det være gunstig å sette kortison sammen med hyaluronsyren for å bedre effekten av hyaluronsyren. Hyaluronsyre fås uten resept og skaffes av undertegnede.
Tips før ultralydundersøkelse/injeksjon hos undertegnede:

Bring  all informasjon som du tror kan være relevant for en fullstendig undersøkelse av meg. Operasjonsrapporter, MR-beskrivelser/CD’er, etc. Les gjerne gjennom, ta med og signèr «Info- og egenmeldingsskjema for injeksjon MSK» før du kommer.