Diagnosisk ultralyd

Diagnostisk ultralyd brukes til å scanne ledd, hevelse i ledd, muskulatur, sener, seneskjeder, nerver, skjelett, slimposer, leddbånd, etc.

Ultralydapparatene har en oppløsning som gir oss muligheten til å se langt flere detaljerte strukturer enn f.eks. ved MR, CT eller røntgen. Gjennom ultralydundersøkelsen kan vi også teste strukturer i bevegelse, som ikke er mulig med MR, CT og røntgen. Det kan være behov for en slik ultralydundersøkelse for å avkrefte eller bekrefte funn ved den fysiske (kliniske) undersøkelsen. Klinisk undersøkelse kan sammen med diagnostisk ultralydundersøkelse hjelpe oss med å stille riktig diagnose og vurdere prognose på eventuell skade eller irritasjon i aktuelt vev. Noen ganger trenger vi i tillegg supplerende undersøkelser.

Ved Østeråsklinikken tilbyr vi blandt annet behandling for:

   Frozen sholder

  Slimposebetennelser

   Synovitter

   Artritter/kapsulitter

   Arthrose

   Forkalkninger/kalkskyllinger

   Betennelser langs nerver

   Triggerfinger

   De’Quarvain

   Carpaltunnel

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling:

 

Kortisoninjeksjonen, om dette er ønsket behandlingsalternativ, brukes for akutte betennelsesreaksjoner. Hyaluronsyreinjeksjoner brukes for å smøre opp et ledd som enten er tørt, eller har en del ujevnheter grunnet f.eks. slitasjegikt. Platerikt plasma brukes for å akselerere tilhelingsprosesser og å roe betennelsesreaksjoner, men her får en også en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt. Ultralydveiledet injeksjon tilrettelegger for at vi kan se nålespissen treffe aktuell struktur. For å verifisere at vi er i riktig struktur, kan vi bruke lokalanestesi/diagnostisk blokade for å bekrefte funn gjennom klinisk undersøkelse. Sannsynligheten for treff økes vesentlig, og dermed også potensiell behandlingseffekt ved injeksjon. Behovet for flere behandlinger reduseres da vesentlig. Ultralydveiledet injeksjon kan brukes mot mange tilstander i hele kroppen. For de med nålefobi, kan vi bruke en steril lokalbedøvelse/gel over injeksjonsstedet, som da døyver selve nålestikket.

Samråd med fastlegen:

All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen.

Hyaluronsyreinjeksjoner

Hyaluronsyre settes også ultralydveiledet i artrose(slitasje)ledd, for å smøre leddene. Det er gode studier som viser at Hyaluronsyre også har en betennelsesdempende effekt, som kortison, men da uten bieffekter.

Vi ser best effekt av hyaluronsyre i arthroseledd med lett til moderat slitasje. Slike injeksjoner med hyaluronsyre kan da vesentlig utsette proteseoperasjoner som erstatning for slitasjeleddene, typisk i knær og hofter. Om leddene er veldig irriterte, hovne og vonde, kan det være gunstig å sette kortison sammen med hyaluronsyren for å bedre effekten av hyaluronsyren.

Platerikt plasma (ACP)

 

Østeråsklinikken har siden 2016 tilbudt injeksjon av platerikt plasma (Autolog Conditioned Plasma – ACP) som med sin høye konsentrasjon av blodplater og vekstfaktorer, støtter opp om kroppens selvhelbredende prosesser.

 

Platerikt plasma har en høy konsentrasjon av kroppens egne blodplater samt vekstfaktorer som hentes ut fra pasientens eget sentrifugerte blod. De røde og hvite blodcellene sorteres ut gjennom en utskillelsesprosedyre. ACP blir deretter injisert i det området der vi ønsker en økt grad av tilhelning.

 

ACP brukes ved artrose (kort fortalt slitasjegikt, grad 1-3) og muskel-, sene-, kapsel-, leddbåndskader, gjerne i hofte, knær, langvarig tennisalbue, jumpers knee, akilles, plantar fascitt og skulderseneskader (kort fortalt bløtvev). Dokumentasjonen har så langt vært best på slitasjegikt av knær og hofter, men det siste året har det kommet veldig mye lovende og spennende forskning også på bløtvev.

 

Fra pasienten gir blod, til injeksjonen er ferdig, tar normalt under 30 min. Det er i utgangspunktet ingen restriksjoner på aktivitet etter slike injeksjoner, om den settes i ledd. Setter vi injeksjonen i senevev, anbefales noe strengere rutiner mht opptrening over en periode. For at behandlingen skal ha best mulig effekt, anbefales tre påfølgende injeksjoner, der tiden mellom avhenger av struktur som skal behandles.

 

Trombocyttene (Blodplatene) som injiseres, spiller en viktig rolle i tilhelning av skadet eller betent vev. I skadet område frigir de vekstfaktorer som setter i gang gjenopprettelse av skadet vev og hemmer smertefulle betennelsesprosesser. Da virkestoffet er fra din egen kropp, tolereres det bedre med dertil ubetydelig risiko for allergisk reaksjon. Det tilsettes mao ikke noe annet virkestoff. Ved større skader i bløtvev kan det være anbefalt å tilsette ett collagen som er helt likt menneskelig type 1 collagen. Men her er også alle DNA fjernet for å unngå allergisk reaksjon.

 

Injeksjon av platerikt plasma, grunnet artrose i knær, sammen med styrketrening av knær, har stor støtte hos dr Lars Engebretsen (IOC/OUS) samt Dr Tomas Torgalsen ved Olympiatoppen som et første valg.  Aktiv A som gruppe/styrketrening er her et veldig godt alternativ. Det er sterk støtte i litteraturen på området innen både platerikt plasma og selvsagt for styrketrening. Platerikt plasma har de allerede brukt ved Olympiatoppen i en årrekke. I Oslo er det Østeråsklinikken som først startet opp med platerikt plasma ved bruk av Arthrex sitt system. Pr i dag er det undertegnede som har satt klart flest injeksjoner med platerikt plasma ultralydveiledet i Norge, og resultatene er overraskende positive.

 

Om du ønsker en slik behandling, er det svært ønskelig om du deltar i et dokumentasjonsprosjekt gjennom en nettportal (SOS), for bedre å forstå totaleffekten av hva vi tilbyr innen denne form for behandling. Dette er selvsagt helt frivillig.

 

Kontakt manuellterapeut Geir Talgø, om dette er noe du vurderer

 

 

Tips før ultralydundersøkelse/injeksjon hos undertegnede:

Bring  all informasjon som du tror kan være relevant for en fullstendig undersøkelse av meg. Operasjonsrapporter, MR-beskrivelser/CD’er, etc. Les gjerne gjennom, ta med og signèr Egenerklæringsskjema 022017.